HOL

Stól, akacja
(pomalowany na
potrzeby ekspozycji)